หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (รอบ 6 เดือน)  
 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 15.35 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 142 ท่าน