หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 
 
 

 
การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้จัดทำโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นและควรยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. นายสำราญ   จันสน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4
2. นายอาทิตย์   จันสน   ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
3. นางชลธิชา   หวังต่อผล   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
ขอให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสืบต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   30   กันยายน  พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10