หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

 

 
 
 
 
 
  
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้จัดทำแบบสำรวจการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยแบบสำรวจมีทั้งหมด  ๒  ส่วน ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและเรื่องที่ขอรับบริการ
๒. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ
สรุปผลการสำรวจ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
พอใจมาก ร้อยละ 44.44
พอใจ       ร้อยละ 44.28
พอใจน้อย  ร้อยละ 11.28

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 10.45 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
  
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10