˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
˹ѡ
Home
˹§ҹ
General
ؤҡ
Personal
News
Planning
§ҹ
Report
º
Rules
ԡûЪҪ
Service
 
 

 
 
 
 
 
 
  Ǵ :ءǴ Ǵ :  
 
  :   ¡ԡä
 
Ǵ   Ǣ͢ ѹ Ҫ
 
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562  12 .. 2563 9
ǻЪѹ   á¼¹ÀÙÁÔʶԵÔẺÊÃØ»¨Ó¹Ç¹¼ÙéÁÒ¢ÍÃѺºÃÔ¡Òâͧͧ¤ì¡ÒÃËÒÃÊèǹµÓºÅä¼è¢Í´Í¹  15 .. 2563 2
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§  14 .. 2563 1
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ§ºáÊ´§¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ òõöó äµÃÁÒÊ·Õè ó ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅä¼è¢Í´Í¹ µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  8 .. 2563 3
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅä¼èè¢Í´Í¹ àÃ×èͧÃÒ¤Ò»ÃÐàÁÔ¹·Ø¹·ÃѾÂì¢Í§·Õè´Ô¹áÅÐÊÔ觻ÅÙ¡ÊÃéÒ§(À.´.Ê.ñ) µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  15 .. 2563 4
ǨѴͨѴҧ   »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà»Ô´à¼ÂÃÒ¤Ò¡ÅÒ§â¤Ã§¡ÒâÂÒ¶¹¹¤.Ê.Å.ÊÒ·ҧ«ÍÂÍÒªÕ¾-¶¹¹ÊÔ§ËìÇѲ¹ì àÃÔèÁµé¹¨Ò¡¶¹¹ºÃÔàdz˹éÒ·Õè´Ô¹¹Ò§ÃÐàºÕº ÍÔ¹ÁÑè¹ ¶Ö§¶¹¹ºÃÔàdz·Õè´Ô¹¹Ò¡ÅéÒ ¤´¤§ ËÁÙè 5 µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  27 .. 2563 7
ǨѴͨѴҧ   »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÒ¤Ò¡ÅÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»Ãا¶¹¹ËÔ¹¤ÅØ¡ÊÒ·ҧ«ÍÂàÅÕº¤ÅͧÊ觹éÓ«Õ11(½Ñ觫éÒ¹éÓäËÅ)˹éÒ·Õè´Ô¹¹Ò§äÊÇ ÇªÕáØÅ ¶Ö§·Õè´Ô¹¹Ò§àÅÕº ÊÔ§Ëìâµ ËÁÙè 6 µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  27 .. 2563 8
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ§ºáÊ´§¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ òõöó äµÃÁÒÊ·Õè ò ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅä¼è¢Í´Í¹ µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  3 .. 2563 1
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈà¼Âá¾Ãèá¼¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 ËÁÙè 1 µÓºÅä¼è¢Í´Í¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 65000  5 .. 2563 16
ǻЪѹ   »ÃСÒÈ àÃ×èͧ ¡ÒÃÃѺÊÁѤúؤ¤Åà¢éÒÃѺ¡ÒÃÊÃÃËÒà»ç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃàÅ×Í¡µÑ駻ÃШÓͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅä¼è¢Í´Í¹  27 .. 2563 59
  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 25
 
 
 
 
 
 
 

Ѻͧͧ¹
. 055-906-052
 
  º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵  
  Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10