หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

 

 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก ซอยประโลม หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขอดอน  28 ม.ค. 2562 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายทางเรียบคลองส่งน้ำซี 12 หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ขอดอน  28 ม.ค. 2562 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อบต.ไผ่ขอดอน  14 ม.ค. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1  3 ม.ค. 2562 417
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ไผ่ขอดอน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ผ่านระบบ ITAS  8 พ.ย. 2561 288
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานอื่น ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ผ่านระบบ ITAS  8 พ.ย. 2561 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   7 พ.ย. 2561 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ประจำปี พ.ศ.2561  1 พ.ย. 2561 244
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและหมดความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ  31 ต.ค. 2561 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2561  30 ต.ค. 2561 38