หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)