หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2556
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
คู่มือการให้บริการกองช่าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 12 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10