หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 

 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  
<<
>>
X
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เน้นให้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน (พ.ศ.2560-2564) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนใช้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 10.59 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10