หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
<<
>>
X
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 63
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10