หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขอดอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
---------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phaikhodon.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2566 เวลา 09.27 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10