หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขอดอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  
แผนพ้ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

     เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน โดยอำนาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขอดอน โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ www.phaikhodon.go.th หัวข้อ แผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
             ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2566 เวลา 09.55 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10