หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขอดอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
 


 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  
<<
>>
X
ประกาศ
เล่มรายงานผลการติดตาม
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
..............................
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-906052 ต่อ 11 หรือทาง www.phaikhodon.go.th
    
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   13   ธันวาคม  พ.ศ.2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 10.20 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10