หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภิญโญ นุชพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกพรศักดิ์ ทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนิตยา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมนตรี กล้ายบุญณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสรวงสวรรค์ กลั่นหวาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม