หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายภิญโญ นุชพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-2024499
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
จ่าเอกพรศักดิ์ ทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-6234722
นางนิตยา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9622859
นายคึกฤทธิ์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-6355436
นางสาวสรวงสวรรค์ กลั่นหวาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-6951963