หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขอดอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพ
 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
 
ชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 
อนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟู
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10